หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการและห้องเรียนเพื่อผลิตนวัตกรรมทางเทคโนโลยีม
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการและห้องเรียนเพื่อผลิตนวัตกรรมทางเทคโนโลยีม

SSRU ADMIN
2020-09-30 14:35:26

ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการและห้องเรียนเพื่อผลิตนวัตกรรมทางเทคโนโลยีม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม