หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)กำหนดรั ...
2021-07-11 11:28:54
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)กำหนดรับและยื่นซอ ...
2021-07-09 10:40:17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโปรแกรม Microsoft ลิขสิทธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโปรแกรม Microsoft ลิขสิทธิ์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน ...
2021-07-06 16:44:03
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6 รายการ คณะวิทยาการจัดการ
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6 รายการ คณะวิทยาการจัดการอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมราคากลางอ่านรายละเอียดเพ ...
2021-07-02 15:00:07
TOR ครุภัณฑ์ 12 รายการ คณะวิทยาการจัดการ
TOR ครุภัณฑ์ 12 รายการ คณะวิทยาการจัดการอ่านรายละเอียดตารางราคากลางครุภัณฑ์12รายการ.pdf ...
2021-07-02 14:24:10
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครุภัณฑ์ จำนวน 12 รายการ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครุภัณฑ์ จำนวน 12 รายการอ่านรายละเอียดเพ ...
2021-07-02 11:57:35
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่2 จำนวน 80 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่2 จำนวน 80 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร ...
2021-06-30 15:05:36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 182 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 182 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ ...
2021-06-29 11:58:36
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการอ่ ...
2021-06-29 11:57:17
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 มหาวิทยาลัย ...
2021-06-23 15:21:49
ข่าวย้อนหลัง