หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

TOR การจัดจ้างตรวจสุขภาพสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1
TOR การจัดจ้างตรวจสุขภาพสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...
2020-03-12 15:44:04
ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดสีในตัวอย่างน้ำ จำนวน 1 เครื่อง
ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดสีในตัวอย่างน้ำ จำนวน 1 เครื่องอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...
2020-03-12 15:37:09
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลกราฟิกระดับสูง 45 เครื่อง
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลกราฟิกระดับสูง 45 เครื่องอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...
2020-03-12 15:34:29
tor คอมพิวเตอร์45 เครื่อง ครั้งที่2
TORคอมพิวเตอร์45เครื่องครั้งที่2.pdf ...
2020-03-06 16:20:14
Tor เครื่องวัดสีตัวอย่างน้ำ ครั้งที่2
TORเครื่องวัดสีในตัวอย่างน้ำครั้งที่2 ...
2020-03-06 16:15:07
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Smart Class Room
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Smart Class Roomอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมรายละเอียดราคากล ...
2020-02-25 11:35:55
TORเครื่องวัดคุณภาพสี
TORเครื่องวัดคุณภาพสี.pdf ...
2020-02-13 14:04:23
TORเครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุ
TORเครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุ.pdf ...
2020-02-13 14:03:03
TORเครื่องอ่านปฎิกิริยา
TORเครื่องอ่านปฎิกิริยา.pdf ...
2020-02-13 14:02:00
TORโซล่าเซลล์
TORโซล่าเซลล์.pdf ...
2020-02-13 14:00:04
ข่าวย้อนหลัง