หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

TOR รถยนต์โดยสาร ขนาดไม่เกิน 6 ที่นั่ง (ดีเซล) กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี
TOR รถยนต์โดยสาร ขนาดไม่เกิน 6 ที่นั่ง (ดีเซล) กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี- อ่านรายละเอียดTOR- ตา ...
2021-01-27 16:43:54
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่เกิน 6 ที่นั่ง
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่เกิน 6 ที่นั่งอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...
2021-01-19 15:27:55
ประกวดราคาซื้อชุดเตรียมและทำแห้งสารภายใต้สภาวะเยือกแข็ง
ประกวดราคาซื้อชุดเตรียมและทำแห้งสารภายใต้สภาวะเยือกแข็งอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...
2020-10-26 13:17:20
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการงานปรับปรุงห้องวิจัยและฝึกอบรมเฉพาะทางผู้สูงวัย
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการงานปรับปรุงห้องวิจัยและฝึกอบรมเฉพาะทางผู้สูงวัยอ่า ...
2020-09-30 14:37:41
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการและห้องเรียนเพื่อผลิตนวัตกรรมทางเทคโนโลยีม
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการและห้องเรียนเพื่อผลิตนวัตกรรมทาง ...
2020-09-30 14:35:26
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) ศูนย์ฝึกปฏิบัติการทางทักษะวิชาชีพการโรงแรม
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) ศูนย์ฝึกปฏิบัติการทางทักษะวิชาชีพการโรงแรมอ่านรายละเอียดเ ...
2020-09-30 14:32:30
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดพกพา จำนวน 5492 เครื่อง
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดพกพา จำนวน 5492 เครื่อง- อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...
2020-04-28 11:03:48
TOR โครงการปรับปรุงผิวถนน ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
TOR โครงการปรับปรุงผิวถนน ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม - - อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม- ราคากลาง ...
2020-03-16 14:58:15
TOR คอมพิวเตอร์ 45 เครื่อง
TOR คอมพิวเตอร์ 45 เครื่องอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตารางราคากลางคอมพิวเตอร์45เครื่อง ...
2020-03-12 16:51:24
ข่าวย้อนหลัง