หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อครุภัณฑ์ 12 รายการ คณะวิทยาการจัดการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ 12 รายการ คณะวิทยาการจัดการอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมราคากลางอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมแหล ...
2021-07-02 11:17:58
ประกวดราคาซื้อโปรแกรม Microsoft ลิขสิทธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อโปรแกรม Microsoft ลิขสิทธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)กำหนดรับและยื่ ...
2021-06-18 13:56:45
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่ายไร้สายและอุปกรณ์กระจายสัญญาณและโปรแกรมตรวจสอบระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่ายไร้สายและอุปกรณ์กระจายสัญญาณและโปรแกรมตรวจสอบระบบเครือข่ายและเครื่องคอ ...
2021-04-19 11:25:19
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 26 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 26 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin ...
2021-03-31 09:53:16
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) ระบบห้องเรียนสนับสนุนการสอนแบบ On-line ระบบการสอนแบบ e-Exam จำนวน 1 ระบบ
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) ระบบห้องเรียนสนับสนุนการสอนแบบ On-line ระบบการสอนแบบ e-Ex ...
2021-03-12 16:22:57
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับประมวลผล จำนวน 26 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับประมวลผล จำนวน 26 เครื่องอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมราคากลางอ่าน ...
2021-03-10 13:15:48
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจข้อสอบ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจข้อสอบ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)กำหนดรับ ...
2021-03-10 10:00:19
งานจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตรวจข้อสอบ คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สวนสุนันทา
งานจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตรวจข้อสอบ คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สวนสุนันทาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมราคากลางอ ...
2021-03-02 14:15:04
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 26 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 26 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก ...
2021-02-17 16:51:39
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 26 เครื่อง
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 26 เครื่องอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมรา ...
2021-01-25 15:06:53
ข่าวปัจจุบัน