หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดพกพา จำนวน 5,492 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดพกพา จำนวน 5,492 เครื่อง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ ...
2020-06-05 15:40:17
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 45 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 45 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)กำหนดรั ...
2020-05-20 14:42:32
ประกวดราคาซื้อโปรแกรม Microsoft ลิขสิทธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อโปรแกรม Microsoft ลิขสิทธิ์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)กำหนดรับ ...
2020-05-07 13:01:48
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 45 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 45 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin ...
2020-05-05 13:43:30
ยกเลิกประกวดราคาซื้องเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 45 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกวดราคาซื้องเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 45 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ...
2020-05-01 12:03:44
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินมีหลังคา(Cover way)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินมีหลังคา(Cover way)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านรายล ...
2020-04-24 12:47:02
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e ...
2020-04-23 13:28:25
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการจัดซื้อโปรแกรม Microsoft ลิขสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการจัดซื้อโปรแกรม Microsoft ลิขสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภั ...
2020-04-23 13:26:37
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดพกพา จำนวน 5,492 เครื่อง
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดพกพา จำนวน 5,492 เครื่องราคาก ...
2020-04-20 11:18:54
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฎิบัติการกีฬาอเนกประสงค์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฎิบัติการกีฬาอเนกประสงค์ ศูนย์การศึกษาจังห ...
2020-04-16 09:43:25
ข่าวปัจจุบัน