หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)กำหนดร ...
2020-06-19 09:49:36
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 50 เครื่อง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้ ...
2020-06-11 14:58:43
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 50 เครื่อง
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 50 เครื่องอ่านรายละเอียดเ ...
2020-06-11 14:56:26
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดพกพา จำนวน 5,492 เครื่อง
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดพกพา จำนวน 5,492 เครื่ ...
2020-06-10 09:35:03
ประกาศคุณสมบัติเฉพาะด้านเทคนิคของคอมพิวเตอร์แบบ Desktop จำนวน 45 เครื่อง
ประกาศคุณสมบัติเฉพาะด้านเทคนิคของคอมพิวเตอร์แบบ Desktop จำนวน 45 เครื่องอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตาราง ...
2020-05-12 13:59:31
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดพกพา จำนวน 5492 เครื่อง
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดพกพา จำนวน 5492 เครื่อง- อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...
2020-04-28 11:03:48
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการก่อสร้างทางเดินมีหลังคา (Cover way) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการก่อสร้างทางเดินมีหลังคา (Cover way) ด้วยวิธีปร ...
2020-04-17 12:16:08
TOR โครงการปรับปรุงผิวถนน ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
TOR โครงการปรับปรุงผิวถนน ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม - - อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม- ราคากลาง ...
2020-03-16 14:58:15
TOR คอมพิวเตอร์ 45 เครื่อง
TOR คอมพิวเตอร์ 45 เครื่องอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตารางราคากลางคอมพิวเตอร์45เครื่อง ...
2020-03-12 16:51:24
ข่าวย้อนหลัง