หน้าหลัก > ข่าว > ประกาศผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดเสื้อตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีการคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดเสื้อตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีการคัดเลื ...
2020-06-30 15:19:18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้อง 38408 ชั้น 4 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา โดยวิธีการคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้อง 38408 ชั้น 4 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา โดยวิธีการคัดเล ...
2020-06-30 15:17:53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดพกพา จำนวน 5,492 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดพกพา จำนวน 5,492 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือกอ่านรายละเอ ...
2020-06-25 16:25:40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการฐานข้อมูลออนไลน์ Scopus โดยเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการฐานข้อมูลออนไลน์ Scopus โดยเฉพาะเจาะจงอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมแหล่งท ...
2020-06-23 16:22:21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 45 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 45 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร ...
2020-06-15 14:06:30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างควบคุมงานจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างควบคุมงานจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ...
2020-05-29 10:44:26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 45 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 45 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอ ...
2020-05-28 15:57:51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโปรแกรม Microsoft ลิขสิทธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโปรแกรม Microsoft ลิขสิทธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e ...
2020-05-26 15:05:13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฎิบัติการกีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฎิบัติการกีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสว ...
2020-05-13 15:59:11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานก่อสร้างอัฒจันทร์พร้อมห้องปฎิบัติการกีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานก่อสร้างอัฒจันทร์พร้อมห้องปฎิบัติการกีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัย ...
2020-05-13 15:58:11
ข่าวปัจจุบัน